Ki vagyok én? Honnét jövök és hova jutok? Van Isten?

windowOlvasd el a kozmikus jelképekkel illusztrált bevezetést.

Úton vagyunk, hogy állatból igazi emberekké legyünk.

11Isten örök világterve egy kozmikus jelképben.

Rövid irodalom-áttekintés, Harmadik Testamentum

Harmadik Testamentum Martinus összes kiadott iratait és jelképeit tartalmazza, amelyek együttessen egy univerzális védelmet képviselnek mindennek és mindenkinek

Det Tredie Testamente
Livets Bog, I-VII


Mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe van ebben a gigantikus színjátékban, ami a természetben vagy a világmindenségben lejátszódik. Mikor a világmindenséget itt élőnek ábrázolják, egy könyvvel lehet összehasonlítani – az élet könyvével. Mindenki olvassa ezt – kivétel nélkül. Livets bog segíteni akar nekünk megérteni az „élet közvetlen beszédét” és megtudni kik vagyunk, honnét jövünk, és merrefelé visz az utunk.

 

Bevezetés a könyvekhez

A Harmadik Testamentum Martinus összes kiadott írásait és jelképeit tartalmazza, amelyek együttesen egy univerzális védelmet képvisel mindenre és mindenkinek.


Livets Bog (I-VII. kötet)

 

A Livets Bog megmagyarázza az élet saját vallását. Ennek mindenki eleve tagja, gonoszok ugyanúgy, mint jók, hívők ugyanúgy, mint hitetlenek, az állatok és a növények szintúgy. Ebbe a vallásba ezért nem kell semmi felvételi ceremónia.

Mindenkinek nélkülözhetetlen szerepe van az óriási színjátékban, ami a természetben vagy a világmindenségben lejátszódik. Mivel a világmindenséget élőnek ábrázolják, ezért azt össze lehet hasonlítani egy könyvvel – az élet könyvével. Mindenki olvassa ezt a könyvet - kivétel nélkül.  A Livets Bog segít nekünk megérteni az „élet közvetlen beszédét” és felfedezni, kik vagyunk, honnét jövünk, és merre felé visz az utunk. Martinus azt akarta, hogy főműve megtartsa a dán címét – Livets Bog – minden nyelven.

 

A kozmikus jelképek

DEV

A következő rövid magyarázatok nem Martinustól származnak. De ezek a Harmadik Testamentum elemzéseire vannak alapozva. Ez a rövidített kiadás kiállításoknál és hasonló bemutatásoknál használható. Ingyen le lehet tölteni az összefoglalást itt.

Az érdeklődőket a szerző eredeti magyarázataihoz utasítjuk, az Örök Világkép I-IV kötetéhez.

 

 

 

 

Miért érdemes tanulmányozni a világmindenség kozmikus elemzéseit

1. A világ legnagyobb vallási parancsa.
Miért tanulmányozza valaki a világmindenség kozmikus elemzéseit, amit egyeseknek nehéz lehet megérteni? – Az emberek a vallásaikon és világmegváltójukon keresztül útbaigazítást kaptak az adott útról Istenhez! Van igazán valaki, aki egy jobb és tökéletesebb utat tud látni Istenhez vagy igazi kultúraalkotáshoz, mint ami például Jézus Hegyi beszédében és Krisztus más szent rendeleteiben már megadatott? – Lehet egy jobb útbaigazítást kapni a fény felé, mint: "Szeresd az Istened mindenekfelett és a felebarátod, mint önmagad"? – A válasz az lesz, hogy teljesen lehetetlen, hogy felvilágosítást lehessen adni valamiféle útról az Istenhez, fényhez vagy az abszolút tökéletes kultúrateremtéshez, amelynek mindenekelőtt nem az a rendíthetetlen, isteni parancs van az útmutatásában, mint ami az élet valódi alapja. És így tehát nem azért, hogy az embereket elvezessék Krisztus szent parancsolataitól vagy a többi nagy világvallásnak többé-kevésbé szent parancsaitól vagy útmutatásaitól az erkölcsben és viselkedésben, amiért a kozmikus elemzések vagy jelképek az élet szerkezetéről megnyilvánítva lettek. Ellenkezőleg, éppen azért, hogy megmutassák, hogy ezeknek az egyéniségek által kinyilvánított legnagyobb kozmikus végeredményeknek vagy tantételeknek a veleje abszolút igazság.

A világvallások jövendölése

Minden világvallásban vannak próféciák a jövőről – szeretetfény jelenik meg, amikor az emberek érettek lesznek a teljes igazságra – ami elvezeti őket a Paradicsomig:
 

Kereszténység

„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” (Jn 16,12–13)
Buddhism Buddhizmus

Megjelenik Maitreya Buddha (a jövendő Buddha), ami  a dharma tanításának megújulását jelenti azok számára, akik meg tudják érteni, és el tudják fogadni.
Iszlám

Az iszlám győzelme (béke és harmónia) az „igazság szellemének” megjelenésével kapcsolatban (Ahmed vagy Emeth) – az utolsó ítélet napjaiban
Kereszténység
Hinduizmus

A jelenlegi időkorban (Kali-yuga) csúcspontra jut az igazságtalanság és végül teljesen beárnyékolja a dharmaent. De éppen akkor megjelenik az isteni segítség és az emberek megint harmóniába fognak kerülni az élettel és tudatosak lesznek az örökkévalóságban, igazságban és a szeretetben, "Satza-yuga" (igazság korszakának) nevezve.

 

Idézetek a Harmadik Testamentumból

Kereszténység reinkarnációval és anélkül:

Livets bog III, 870 rész: „De ha valaki megtagadja az újraszületést, akkor szintén ott van, hogy még mai nap is keresztre feszíti a világmegváltót és eltorzítja vagy megpróbálja kimagyarázni az ő igazi, világot megváltó bölcsességét. Fejlődés nélkül ennek a bölcsességnek nem lenne semmi értéke. Anélkül, hogy valaki ’újra fog születni’ és ezen az új életen át tudja folytatni a fejlődését, folytatását a tapasztalatszerzéseinek, hogy szerezzen magának több és több tudást és így tegye jóvá, amit vétett lehetetlen, hogy valaki tudná ’aratni azt, amit vetett’. Hogy az Isten birodalmát meg lehessen ’látni’ és abba bejutni, annak szintén kell, mint Jézus hangsúlyozta Nikodémusznak, egy teljes lehetetlenségnek lennie újraszületés nélkül. Hogy valaki nem csupán a ’kegyelemből’ és a ’bűnbocsánaton’ át tud bejutni az ’Isten birodalmába’ mint egy tökéletes ember, ez tehát egy nyilvánvaló tény volt a világmegváltó számára. Ellenkező esetben kizárólag csak a ’bűnbocsánatokkal’ foglalkozott volna. Nem lett volna neki semmi féle logikus indoklása arra a sok időre, energiára és erőre, amit áldozott arra, hogy adjon utasításokat, előállítson hasonlatokat és felállítson mintaképeket a tanítványainak és minden más bölcsességkeresőnek és a beszédeiben a népnek. Ja, mire szolgált volna ez az egész erőfeszítés, ha csak ez egy előállítása az utasításoknak lett volna, aminek egy földi ember egyáltalán nem tudott volna eleget tenni, és ha csak a ’kegyelem’ és a ’bűnbocsánat’ lett volna döntő? – Nem, a világmegváltó, ahogy itt láttuk, teljesen tudatában volt annak, hogy a mintaképeket nem lehet beteljesíteni egy földi életben, hanem hogy ez a megvalósulás viszont több életen át utólag valósággá fog lenni minden egyes személynek, mint gyümölcse a saját vágyának, a saját gyakorlásának, akaratának és tapasztalatának. És ez ennek a lénynek a találkozása a korábbi életének legfőbb gyümölcsével, amit úgy fejez ki, mint ’ az elveszett fiú’ hazajövetele vagy találkozása az Atyjával. Itt az istenfiú felismerte hibáit és az által helyes belátásra és álláspontra jutott az Atyjához és tudja látni a saját életét, örök azonosságát, mint az Isten fia. Itt van ahol ő lett az anyagnak és az által az életnek és halálnak az ura. Itt nem ’vétkezik’ – hibázik – többé, hanem tökéletesen cselekszik, elért nemi pártatlanságot és az által a ’minden szeretetet’.

A Harmadik Testamentum címről

1921 húsvétján Martinus átéli azt, amit később kozmikus születésének nevez. Leírja, hogy egy sugárzó Krisztusalak belémegy, és egyesül vele. És ekkor átéli a saját és a világmindenség lényeinek legfensőbb azonosságát az Isten tudatával és szervezetével. Tudatosul, hogy közvetlen válaszokat kap azokra a kérdésekre, amelyeket gondolatban tesz föl. Ezzel a beavatási folyamattal kezdődik Martinus kozmikus küldetése.

Boghandel

Udgiver af Det Tredie Testamente i Danmark og internetboghandel: www.shop.martinus.dk

Dansk internet bogguide: www.bogguide.dk

Forhandler af det originale værk:
Kosmologisk Information
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sj.
Mail

Pin it