A bűnök megbocsátása - jelkép 20

symbol_20s.jpg 

A bűnök megbocsátása
- jelkép 20„Menj, de többé ne vétkezzél”
Jézusról mondják, hogy hatalommal és hatósággal tanított. Csodákat tett, vigasztalta és segítette a boldogtalanokat. Az embereknek, akik kegyveszettnek érezték magukat Istennél, mondta: „Vétkeid meg vannak neked bocsátva”.

A jelkép mutatja, hogy a bűnbocsánat valóban létezik, de mi egy más magyarázatot kapunk, mint ami a hagyományos.

Harmadik Testamentum azt mutatja, hogy az örök szeretettörvényekkel összhangban fejlődünk ki, az egyik földi életen át a másik után. De egyidejűleg nem ugyanazon a fejlődési fokon találjuk magunkat, de mindannyian tökéletesek leszünk. A fejlődést biztosítja, hogy mindig a következményeit tapasztaljuk annak, amiket teszünk. De ha kénytelenek vagyunk elviselni következményeit a cselekedeteinknek, akkor hol lesz a bűnöknek megbocsátása? Képes a bűnök megbocsátása a sorstörvényt érvényteleníteni? Ha igen, akkor hogyan tudunk tapasztalatokon keresztül kifejlődni?

symbol 20b
Ha tudunk mást aratni, mint amit vetettünk, akkor mi fog történni az isteni igazságossággal? A jelkép ekképpen magyarázza meg a problémát: a függőleges fehér vonalon belül egy földi életet látunk és látjuk azt is, hogy ez egy láncnak a része. Balra egy korábbi földi életet látunk  jobbra pedig az eljövendőt.

Minden inkarnáció között a szellemi világokban tartózkodunk (a fehér figurák). Legalul egy narancsszínű lépcsőformációt látunk, ami jelképezi, hogy a tudat több életen keresztül fejlődik. Minden életben újabb tapasztalatokat szerzünk. A mostani földi életben egy személyt megölnek, a sorstörvény szerint ez arra fog vezetni, hogy a gyilkost is meg fogják ölni.
A narancsszínű sorskörív, ami a jelenlegi földi életben visszatér mutatja, hogy pontosan az fog történni. Néha valóban így történik, de nem mindig: az is megtörténhet, hogy ez a gyilkos cselekedet csak a következő földi életben jön vissza. Láthatunk egy másik narancsszínű ívet, aminek hosszabb időbe kerül, míg visszaér az eredetéhez. Ez a gyilkost a következő földi életben éri el. De el tud telni egy újabb földi élet mielőtt a gyilkos cselekmény eléri az előidézőjét. Ezt a harmadik narancsszínű ív illusztrálja, de most azt is látjuk, hogy nem teljes erővel üt vissza.

A következő jobboldali tér jelképez egy újabb földi életet a jövőben. Itt láthatjuk, hogy a sárga láng, ami a kezdetben gyenge volt, de most több földi élet után annyira kifejlődött, hogy a narancsszínű sors ív nem tud behatolni. A láng a együttérzési képességet szimbolizálja, amely az átélt szenvedéseken keresztül fejlődik ki. Ez teszi, hogy most a továbbiakban nem tudunk rosszat tenni és akkor szintén meg vagyunk védve attól, hogy valami rosszat arassunk. Akkor az ember szeme felnyílik és megérti az élet értelmét; „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. És a törvény „belé íratik az ember szívébe”, ahogy azt az Ótestamentum (Jeremiás 31:33) és az Új testamentum (Zsidókhoz írt levél, 31-33) is említi.

A kozmikusan a bűneink meg vannak bocsátva. A szenvedés értelme az, hogy kifejleszti a képességet, hogy részvétet tudjunk érezni. A fehér sorsívek megjelölik, hogy a szellemi világokban a földi életek között is van sorsalkotás, és hogy ez csak fénylő és boldog természetű lehet.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København