A földemberség tudatkategóriái - Jelkép 39

   symbol_39s.jpg

A földemberség tudatkategóriái
- Jelkép 39

 

A jó föld
A jelképen az emberiség tudata két főcsoportba van beosztva. Azok, akik inspirálódni tudnak az új világimpulzustól és annak a kozmikus elemzéseitől, a felső csillaggal szemléltetve és azok, akik még mindig a régi világimpulzustól kapnak serkentést, az alsó csillaggal jelezve. A fehér tér Isten tudatát vagy szellemét jelképezi.

symbol 39b
Az emberek különböző fejlődési fokon léteznek és ezért szellemileg nem egyidősek. Az Istenhez fűződő kapcsolatuk ezért különböző. Néhányan boldogok a gyermeki hitükben és elégedettek a régi világimpulzussal és ennek hagyományaival. Mások viszont elégedetlenek és azért inkább fogékonyak az új világimpulzusra.

Az egyik vagy másik impulzus elfogadhatósága, kozmikus nézetben nem akarat vagy nem akarat kérdése, hanem azoknak a tudaterőknek, amiket az aktuális fejlődési stádium határoz meg, amelyiken az egyén pillanatnyilag tartózkodik. Ezért nincs ok az intoleranciára, függetlenül attól, hogy milyen elképzelése van az életről valakinek. A gondolkodásmód különböző stádiumokon keresztül fejlődik ki.
A jelképen a két főcsoport hat ovális figurával van illusztrálva. Ezek különböző egyensúlyi fokokat ábrázolnak a csoportok pszichéjében az érzés és intelligencia között, sárga és zöld figurával jelezve.
Mindkét főcsoportban három kategória van. Egyének, akiknek egyensúly van az érzékük és intelligenciájuk között, egyének érzéktúlsúllyal és egyének intelligencia túlsúllyal. Ezt a hat kategóriát ezen kívül a Livets Bog felosztja részlegekre, attól függően, hogy nekik mennyire van az intelligenciájuk és a humánus érzékük kifejlődve. A következők egy vaskos vázolása annak a hat kategóriáknak, amik a jelképen a hat ovális figurával vannak jelezve. Olvasd balról, jobbra. A mentális átváltozásnak minden stádiuma ugyanarra a célra vezet, a kozmikus tudatra. Ezek ezért éppúgy mindannyian fontosak.

Főcsoport A – Egyének, akiknek a vallási életét csak az új világimpulzus tudja befolyásolni:

1. Egyenrangú érzés és intelligencia. A nagy születés előtere. A legelőrehaladottabb és szellemileg kifejlődött egyének, akik már átjutottak a szenvedéskarmának többségén és kifejlődött humánus logikával rendelkeznek.
2. Érzéki túlsúly. Nemes kutatóktól, művészektől és reformátoroktól szektás fanatikusokig. Kevés, vagy nagyon gyenge logikus képesség.
3. Intelligencia túlsúly. Spirituális kutatók, politikusok, tudósok és üzletemberek különböző empátia képességekkel, jelentőstől a jelentéktelenig.

Főcsoport B – Egyének, akik még mindig az öreg világimpulzustól kapják az inspirációjukat:

4. Egyenlő érzés és intelligencia. A régi világimpulzus nemes hívei jó példaképek és kezdeményezőik voltak a világ több humánus intézményeinek, pl. a Vöröskeresztnek.
5. Az érzéki túlsúly itt úgy jelenik meg, mint szent harag, inkvizíció, fanatizmus stb.
6. Intelligencia túlsúly és primitív érzés. Egyének bő lelkiismerettel. Fiatalabb lelkek.


 

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København