A hármasságot alkotó elv - Jelkép 8,9 és 10

symbol_08_09_10s.jpg
A hármasságot alkotó elv

- Jelkép 8,9 és 10

Isten örök és végtelen Szentháromság természete
Ez a három jelkép ugyanazokat az örökös elveket illusztrálják, amik a 6-os jelképben lettek ismertetve, vagyis az X1, X2 és X3. Ez feltételezi, hogy minden élőlény halhatatlan és az örökkévalósággal és a végtelenséggel van egyesülve.

Ezt a három örökös elvet itt elválasztva mutatják. A valóságban ezek, mint egy oszthatatlan egység egy háromság léteznek. Csak az elméletben lehet ezeket szétválasztani.

symbol 08 09 10b
Mikor a világmindenség vagy az Isten, a Harmadik Testamentum szerint szintén élő, akkor az alapelemzése ugyanaz, mint bármelyik élőlényé. Mikor megismerjük önmagunkat, ugyanakkor szintén megismerjük Isten létezését.

X1 (fehér lemez) Isten örök, végtelen énjét jelképezi, ami minden élőlényben lakozik.

X2 (lila lemez) Isten örök teremtőképességét és a létezés legmagasabb rezgésformáját jelképezi, amit a Harmadik Testamentumban anyaenergiának nevezik.

X3 (a lemez a hat különböző színű területekkel) Isten tudatát és fizikai szervezetét jelképezi. Ez az a teremtett terület, ami örökké átváltozásban van.

Mikor a hármasság egy alapvető fogalom a hagyományos kereszténységben, ezt következőképpen magyarázzák meg a Harmadik Testamentumban:
Atya. Világmindenség örökös Istene. Egy teljesen tökéletes nyugalom alkotja az összes lény legbelsőbb Énjét és szilárd pontját; X1. Ez a teremtő, előidézője a létrehozottnak és azért határtalan az időben és térben.

Fiú. Isten teremtőképessége, ami szétbontja az Isten mindenütt jelenlévő végtelen Énjét arra a sokra, vagyis egy végtelen számú örök Istenfiákra, X2-re. Krisztus szavaival: „Atya és Fiú.”

Szentlélek. Isten örök tudata és teste, X3. Az Isten, Harmadik Testamentum szerint, a létező világmindenséggel azonos.

Isten teremtőképessége minden élőlény alkotóképességéből áll és Isten szervezete az összes élő egyének szervezetéből áll fenn. Az Isten és az istenfiú közötti együttműködésben különféle mentális és fizikai élőhelyek jönnek létre. Pl. ösztönszféra – növényvilág, gravitációs szféra – állatvilág. Az állatvilág későbbi részében vagyunk legnagyobb mértékben belekeveredve az anyagba és hisszük azt, hogy azonosak vagyunk ezzel. Ez egy szükséges része az Isten teremtésfolyamatának. De a fejlődés nem végződik itt. Ez odavezet, hogy mindenki kivétel nélkül tökéletes lesz, mint: „Az ember, mint Isten képmása, az Ő hasonlóságára.”
Ez után az erkölcsi kifinomultság után az út a következő világokon keresztül folytatódik a 13-as jelképpel ábrázolva. Ez az egész folyamat tehát az Istenben zajlik le. Mi szintén tudni fogjuk mondani azt, amit Jézus: „Én és az Atya egyek vagyunk.”


© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København