Az emberiség karmája - Jelkép 25

symbol_25s.jpg

Az emberiség karmája
- Jelkép 25

 

 

A világ egy állammá változik át
Mint a személyes sorsunk az embertársainkkal szembeni cselekedeteinknek logikus következményei, a nemzetek sorsa szintén a saját tevékenységüktől függ, azzal kapcsolatban, hogy mit tesznek más nemzetek ellen.

symbol 25b
Mikor a nemzetek a sorsukat aratják a jóban és rosszban ez, mint kollektív karma történik.

A kör narancsszínű része szimbolizálja a gyilkos, állatias tendenciákat a lélekben. Ezt egy mágneses térhez lehet hasonlítani, ami a szenvedéskarmát (lángok) magához vonzza mikor ennek itt az ideje.
Az ötágú csillag a világmegváltási elvet jelképezi, ami a földi embereket kivezeti az állatvilágból, a sötétség beavatásán át. Látjuk, hogy ez a szellemi szülőelv minden szakaszt átfog az állatvilágból kivezető úton, ugyanúgy a bosszúserkentő (narancsszín), mint a humánus, megbocsátó eszményt (sárga szín) vagy a szellemtudományt (fehér szín).
Minden háború pogány tradíció, annak ellenére, hogy a harcosok éppúgy kereszteltek, mint konfirmáltak és „keresztényeknek” nevezik magukat. De senki sem tud győzedelmeskedni minden háborúban. Mikor a sors elér valakit, és háborúval sújtja és mindazzal, ami szenvedést és nélkülözést képvisel, akkor növekedni fog a vágy a béke után.

Csak akkor mikor minden helyzetben humánusan cselekszünk, leszünk igaz keresztények. Nem a ceremóniák, pl. a keresztelés vagy úrvacsora, vagy hangulatos prédikációk a döntők. A cselekedetek a döntők.

Az igazi felebaráti szeretetet a körben lévő felső fehér tér jelképezi. A sárga tér alatta szimbolizálja a világvallásoknak humánus hatását az emberiségre. A kék tér mutatja azt a humanizmust, ami már most jelen van a világon: humánus vallások, művészet, zene, irodalom, tudomány és technika. Ide tartozik minden, ami igazán hasznos és boldogságára van az emberiségnek.
A szenvedéskarma különböző erősségű. A baloldali térben a következményekről van szó amelyek azonnali halálként fordulnak elő, ami kevésbé fájdalmas, mint egy életen át tartó szenvedés a nyomorékság, kínzás és egyéb megcsonkításon és betegségeken keresztül.

Szenvedéskarma a nemzetek szívtelen cselekedeteinek következménye az állatok és a természet ellen. A húsevés például. A felebaráti szeretet A- stádiumán (teória), gyakorlás (B- stádium) át mindenki idővel el fog jutni a morális zsenialitásig (C- stádium).
   

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København