Az örök Istenség és az élőlények érzékelési képessége - Jelkép 30

symbol_30s.jpg

Az örök Istenség és az élőlények érzékelési képessége
- Jelkép 30

 

Feltétele az „Isten meglátásának”
Az élőlények érzékelési képessége együttesen képviselik Isten érzékenységét. Az embertársakkal való találkozás, vagyis mindennel, amivel kapcsolatba kerülünk, így egy találkozás az Istennel. Ezen a kölcsönhatáson keresztül jönnek létre a különböző létezési terek.

symbol 30b

Az anyaenergia szabályozza a hat alapenergia változó hatáserejét. Fehér figura Isten énjét szimbolizálja, ami az összes örök istenfiák Énjéből áll együtt. A violaszínű figurák X2 vagy az istenfiúk örökös alkotóképességét szimbolizálják, amelyek együtt képviselik az Isten X2-ét. Ezekből a figurákból kiindulnak a színezett terek, amelyek az örökös isten fiak tudatát és szervezetét szimbolizálják, X3-at. Ezek együttesen Isten X3-át képviselik.

A világmindenség teremtett aspektusa tehát az Isten látható fizikai szervezete. Minden, amit észlelünk az Isten, és Isten is mirajtunk keresztül érzékel.

A baloldali lépcsőfigura a fejlődésfokokat jelképezi. Minden lépcsőfok egy létezési teret alakít. A kicsi háromszögek az örökös isten fiúk Énjét szimbolizálják ezeken a létezési tereken.
Az ebből kiinduló sugarak mutatják, melyik alapenergia az uralkodó a kérdéses létezési térben. Ezek az energiák döntik el, hogy milyen teremtő- és átélési lehetőségei vannak az isten fiának a környező világmindenséghez képest.

Az érzékelési képesség energiakeveréke határozza meg, hogy az Isten és istenfia, vagyis a környezet közötti kölcsönhatás, miképpen alakul ki. Az örök istenfiának legjelentősebb érzékelési képessége látható lesz azokon a területeken ahol a különféle színű sugarak, reagálnak vele a baloldali fejlődési fokon.

Ösztönegyén (piros), csak sejteni tudja a kellemest és a kellemetlent, de azokat nem tudja elemezni.

Állategyén (narancsszín) átélni és cselekedni tud a gravitációs energia, primitív érzékelés és kezdődő intelligencia alapján.

A kész ember (sárga) érzéke összeköttetésben van egy magas fokú intelligenciás energiával, ami az a következménye, hogy a gravitációs- és érzéki energiát kizárólag csak abszolút logikával, vagyis mindenszeretetként lehet használni. Ez a tudatállapot nyitja meg az intuíciós tehetséget és a kozmikus éleslátást.

A bölcsességlényt (zöld) a csúcspontra jutott intelligenciája jellemzi.

Intuíciós egyén az isteni világban (kék) hozzáfért a legmagasabb tudatenergiához, az intuícióhoz, ami itt csúcsponton van. A valójában ez két legmagasabb világ egy világot alkot, de két részleggel. Itt mindenki tökéletes. Láthatjuk, hogy az intuíció keresztülsugározza az egész spirálkörfolyamatot. Ez az élet legfelsőbb és mindenen áthatoló érzékelésenergiáját képviseli.

A csúcspontra jutott szeretetátélés és bölcsesség után az üdvösségvilágba jutunk (indigó). Az örök istenfia itt teljesen a saját belső világában él. A csúcspontra jutott emlékezőképesség lehetőséget ad mindennek átélésére az egész spirálkörfolyamaton át. Ezek az emlék-kópiák idővel aranyló fényt kapnak. Az a régi közmondás, hogy az idő minden sebet meggyógyít, igazzá válik.

Az örök istenfia most a kívánsága szerint tud mozogni oda-vissza ebben a saját belső világmindenségében, ami magában foglalja a spirálkörfolyamat összes hat világát. Azonban nem, mint egy külső világnak az átélése, hanem mint egy belső emlékátélés az elmúlt időkben átélt külső világból.

Az üdvösséglénynek van egy erős intuíciója is, ami most befelé hat. Itt mindent az Isten saját fennkölt látteréből lehet átélni, vagyis tökéletesen. Az istenfia most látja és megérti az értelmét az összes korábban átélt részleteknek, annak ellenére, hogy ezek valamikor, mint sötétség vagy kellemetlenség lettek átélve. Mindenki azt tapasztalja, mint Isten: „Minden nagyon jó.” A hat világ részletesen ábrázolva van a 13-as jelképben.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København