Az örök világterv - Jelkép 13

symbol_13s.jpg

Az örök világterv
- Jelkép 13

 

 

 

Isten örök teremtési módszere és technikája
Itt egy mélyebbre hatoló részletesebb magyarázatot kapunk a 11-s jelképről. Látjuk megint az örök ciklusokat. Továbbiakban az életátélés alapfeltételét látjuk, az örökké változó változást a fény és a sötétség között.

symbol 13b
Látjuk, hogy a körfolyamatban a különböző ellentétek hol kulminálnak illetve lappangók. (A legkülső gyűrű a különböző világok körül mindegyik saját színével és energiakeverékével van jelezve).

Az örök világterv minden ellentétével Isten örök teremtési módszere. Ez garantálja úgy Istennek, mint az örök istenfiáknak az élet örök átélését. A középen lévő fehér háromszög, szintén ezt az örök névtelent jelképezi „valami, ami van”, X1.

A lila tér középen Isten örök alkotóképességét, X2-őt jelképezi.

A fénykereszt ebben a térben az isten világterv teljes tökéletességét mutatja.

A hat fekete figura a hat létezési tér különböző energia kevertét mutatják, amelyek önmagukat ismétlik meg a spirális cikluson keresztül.
Minden energia egy cikluson halad át. Minden ciklusnak két növekedési- és degenerálódó szakasza van, két fázis a kulminálásra és kettő a latens felé. Az alapenergiák különböző ereje és keverékviszonya különböző méretekkel van jelezve minden egyes fekete figurában. A teljes alak a létezési tér egész testét jelképezi.

Ha most az állatvilágot nézzük a narancsszínű gravitációs energiával a csúcsponton, ennek a világnak egész teste szintén áll intelligenciából (zöld) első szakaszban növekvő, érzék (sárga) második szakaszban növekvő, ösztön (piros) első szakaszban hanyatló, emlék (indigó) második részben hanyatló, mialatt az intuicióstest (kék) látens. A szaggatott vonalak mutatják, hogy ezek az alapenergiák hogyan változnak meg világtól - világig. A változó viszonyok az alapenergiák között, a különböző létezési terek különféle átélési- és teremtőképességének alapja. Minden létezési tér megnevezését attól az energiától kapta, amelyik csúcsponton van.

A piros szín a növényvilágot jelképezi, ahol az ösztönenergia kulminál. Az ösztönös képesség automatikusan vezeti a növény külső életfunkcióit. Hagy az ösztön ilyen zseniálisan működik, oka az, hogy a növénynek egy korábbi spirálciklusban kozmikus tudata volt, amik lassanként öntudatlan automatikus funkciók lettek. Az ösztönlény egy belső, szellemi boldogságmámorban él. A természet hatásán át felébred a növény tudata a külső, materiális világba. Mikor realisztikusan tapasztal a külső fizikai világban akkor állattá alakult és naptudatos lett egy új világban.

A narancsszín az állatvilágot jelképezi. Az egyéni érzés kezd lassan erősödni. A szervezetek itt érzékelik elkülönítésüket a többi világtól. Egy jelentős kiterjedése a szabad akaratnak történik itt, a növények gyökérhez kötött életéhez viszonyítva. Az organizmusok, mint specializált hím- és nőnemű szervezetek jelennek meg itt. Ezt a párzási küzdelem kíséri, védelme az utódnak és küzdelem az ételért. Az állatvilág a sötétség és így a szenvedés csúcspontzónája.

A szenvedés kifejleszti az érzést (sárga szín), ami a következő létezési teret képviseli. A szenvedés eredménye a humánus képesség fejlődése. Azáltal, hogy mindig aratjuk azt, amit vetettünk, mindannyian igazi emberek fogunk lenni.

A humánus és intellektuális tehetség kifejlődésével a következő világba kerülünk be. Ott az intuíciós energia életre kelt. Ez az, ami kozmikus tudatot ad nekünk és minket Isten tudatával tesz azonossá. A sárga szín az embervilágot jelképezi ahol az érzékenergia (sárga) csúcsponton van. A szenvedési tapasztalatok és az intellektuális folyamat, ami az állatvilágban a fejlődési áthaladás alatt történt, az igazi embervilágba hozott minket. Itt mindenki a mindenszeretettel él kapcsolatban.  Ez a világ a jövőbeni cél a földi embereknek. Ennek a világnak a megvalósítása itt a földön volt az, amit Krisztus megígért, hogy el fog jönni. Tehát ez a teljesen elkészült embervilág, ami felé az emberiség egyre gyorsabb ütemben halad. Ebben a világban az emberiség egyesült és egy nép egy világ lett. A fogcsikorgatás ideje itt végérvényesen elmúlt. Itt senki sem házasodik meg és senki sem születik nőtől. A tökéletes ember ugyanis se férfi sem nő. Ő nem az állatok módján szaporodik tovább. Itt egy új módszer kezd megjelenni, ami a születést a fizikai anyagba illeti, azaz a megtestesítés és dematerializódás. Ez az a megígért „mennyek országa”.

A zöld fény a bölcsesség világát jelképezi. Itt az intelligenciás energia van csúcsponton. Harmadik Testamentum elégtelen információkat ad nekünk a legmagasabb szellemi világokról. Ezek a témák nagymértékben a jövőhöz tartoznak. Kisebb utalást azért kapunk. A bölcsességvilágból fogékony egyének, feltalálók, mérnökök, zenészek és írók  inspirációt kaphatnak a különféle kreatív tevékenységük javára.
Mindent, amit a természetben látunk, az összes zseniális teremtési folyamatoknak és szervezeteknek saját származása a legmagosabb szellemi világokban van. Itt vannak a modellek és rajzok az összes élőlény fizikai szervezetének és technikai tökéletességének. A szellemi világokban gondolatanyagból alkotnak mindent. Ezeket a gondolatképeket vagy ötleteket fizikai síkban lévő fogékony egyéneknek át lehet utalni.
Minden létrehozott mögött tehát szellemi okok léteznek. A tökéletes világokból ellenőriznek és irányítanak mindent a fizikai világban, a szeretet legmagasabb törvényeivel összhangban. Az imán keresztül közvetlen kapcsolatot kaphatunk ezeknek, a világoknak láthatatlan de mindig egyformán szolgáló lelkeivel.

Az intuíció kék színe az isteni világot jelképezi, az élet legmagasabb tudatszféráját ahonnét az összes ötletek az alkotásra és kinyilvánításra jönnek, későbbi feldolgozásra a bölcsességvilágban.

Indigó szín az ásvány- vagy üdvösségvilágot jelképezi. Itt csúcspontján van az emlékezés. Ez a világ a spirálciklus utolsó világát alkotja. Itt az örök istenfiú kizárólag a saját teljesen privát, belső emlékvilágában vándorol. Minden emlék megváltozott vagy aranyozott lett és ezért aranymásolatokként lehet átélni őket, attól függetlenül, hogy mennyire is fájdalmasak voltak az átélési pillanatban. Ezért nevezik ezt az átélési formát „üdvösségvilágnak”. Itt a sok régi eltűnt fizikai idő előtti életünkre emlékezünk. Emlékszünk a növényi és állati életünkre és itt megkapjuk összegzését egy egész kozmikus körfolyamat fejlődési történetének. De mikor nemrégiben hagytuk el a szeretet legmagasabb zónáit, és tele vagyunk ettől az átélési formától vágyunk vissza az élethez a fizikai világban.

Az első találkozás evvel a világgal a mi belsőnkben történik, majd a fejlődés tovább folytatódik a fizikai világban. Az, hogy az ásványvilág nekünk, beavatatlanoknak, halottnak látszik, függ attól, hogy lelkileg nem tudunk érzékelni. Mikor az üdvösségegyének a boldog és fényűzően gazdag magányosságban élnek, nem kell nekik egy kommunikációs eszköz a fizikai anyagban. Ők teljesen egyedül élnek. Amit a világban, mint ásványanyag látunk az egy többletanyag az üdvösségvilágból. Az ablak jégvirágain keresztül egy szervezett erő jelenlétét érezzük. Ezt az örökösen változó életet a sötétség és világosság között, bevonást az anyagba és kifejlődést onnét és tovább a spirituális világokba, a fekete fehér kör mutatja legkívül a jelképen. A szenvedés, mint reális átélés csak az állatvilágban történik, a többi öt világban minden élvezet és fény. Ennek az örök körfolyamatnak állandóan változó fényének és sötétségének értelme az, hogy felújítsa az istenfiainak kozmikus tudatát. Így Isten tökéletes tudata örökké a csúcson marad. Ez sugározza örök ifjúságában és szépségében az életadó mindenszeretet napfényét, mindenhatóságát és mindentudatát a világmindenség milliárdnyi életformáin keresztül.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København