Isten szelleme a víz felett - Jelkép 1

symbol_01s.jpgIsten szelleme a víz felett
- Jelkép 1

 

 

 

 

 

Világmindenség él és gondolkodik
Világmindenség egy örökké élő, mindent átfogó szervezet, amit a vallásokon át az Isten fogalom alatt ismerünk. Ez a szervezet, mint a mi szervezetünk is, tudattal van áthatva. Isten tudata a világmindenséget áthatolja mindentudatával és mindenhatóságával.

symbol 01b
A Biblia a tudatot szélként jelképezi, az anyagot pedig vízként. A természet összes mozgás- vagy teremtésfolyamata mögött tehát egy láthatatlan tudat létezik, ami mindent vezényel.

A lángoló kereszt Isten örök, tökéletes kinyilvánítását és alkotását jelképezi. A sugártenger kozmikus világimpulzusokat jelképez sötétebb vagy világosabb jellemben. Vallás, politika, tudomány, építészet, művészet és más kultúra kinyilvánításoknak itt van az eredete. Világimpulzusok fenntartanak létezési tereket minden élőlény számára különböző fejlődési fokon.
A körök egy helyi szakaszt jelképeznek a világmindenség nagy és kicsi napjaiból és bolygóiból, valamint lakóinak tudatéletét éppúgy a mikro-, mint a makrokozmikus világokban. (nézd a jelkép 7).
Duplakör a földgolyónkat és ennek az emberiségét mutatja. A világmindenségben minden élő a Harmadik Testamentum szerint. Mi a földgolyónkkal együtt kapcsolatban vagyunk három nagy gondolatimpulzussal.
A legalsó kezd eltűnni a földgolyó érdeklődési köréből és a primitív emberek gondolatait, és kulturális kinyilvánításait képviseli.

A domináló középtér gondolatszférája a régi világimpulzust ábrázolja. Ide tartoznak a humánus világvallások, pl. buddhizmus, kereszténység és iszlám. Ezek az embereket a vallási hitfokozatban inspirálták. A világosabb tér legfelül a körben azokat a gondolatimpulzusokat jelképezi, amit az új világimpulzusnak lehet nevezni. Ezt az iskolák, kutatás és a materializmus is jelzi, amit általában vallástalanságnak fogunk fel. Ez az impulzus az alapja egy felgyorsított, gondolkodási és humánus fejlődési korszaknak. Tudomány, modern művészet, építészet és zene is tartozik ehhez az impulzushoz, de szintén kevésbé kellemes átélési formák is, mint boldogtalan házasságok, elmebetegségek, szexuális abnormitások, politikai forradalmak stb.
Materialista kutatás fokozatosan egyesülni fog a nagy örök igazságokkal, amelyek még mindig nincsenek felfedve a világ vallásos misztikáiban.
A nagy parancs: „Szeressétek egymást” tudományként lesz az új világimpulzuson belül alátámasztva, és a tékozló fiú megint egyesülni fog az örök Atyjával.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København