Kozmikus fejlődési útvonalak - Jelkép 29

symbol_29s.jpg

Kozmikus fejlődési útvonalak
- Jelkép 29

 

 

A fajok eredete
A 28-as jelképen az örök isten fiak végtelen fejlődési lépcsőjét láttuk oldalnézetben. Itt ugyanaz az ide elölről van illusztrálva.  

A narancsszínű tér az állatvilágot szimbolizálja. Az ezen átvezető útnak különböző pályái vannak, különböző jelekkel megjelölve. Így tehát van több fejlődési út ugyanazon a világon át.  A különféle szervezetformák itt a földön különböző fajokra vannak osztva. Minden faj a különböző külső fizikai, csillagászati, éppúgy, mint mikrokozmoszi körülményektől van jellemezve, amiket a fejlődésük alatt ezek átéltek. Néhány fajta közelebbi rokonságban van, mások kevésbé. Ezek különböző bolygókon tartózkodtak a kozmikus utazásuk során. Ezek a kozmikus fejlődéspályák fontos tény a fajok származása mögött. Annak ellenére, hogy ezek különféle fajták de mindnyájan útban vannak, hogy tökéletessé váljanak, mint „ember, mint Isten képmása”.

symbol 29b
Az ember fogalom egy univerzális fejlődési fokot jelöl meg, ami magában foglalja az összes élőlényt tekintet nélkül milyen sprilálkörfolyamatban tartózkodnak vagy milyen kozmikus fejlődéspályákon haladnak át.

A fejlődés piros lépcsőfoka a növényvilágot, a narancsszín állatvilágot és a sárga lépcsőfok az igazi embervilágot szimbolizálja. A jobboldali 5-ös pálya egy kereszttel az emlősállati útvonalunkat szimbolizálja. A jobboldali 6-os pálya a madarakét a 4-es pedig a rovarokét szimbolizálja. Néhány rovarfajta azok közül egy olyan társadalmi rendszerhez érkezett el, ami néhány primitív embertársadalomnál is kiválóbb.

Itt (a sárga részben) az örök isten fiak képesek lettek arra, hogy materializálják magukat, és tetszés szerint válasszanak maguknak szervezetet. A külső különbségek kiegyenlítődtek, és mindenki tud beszélni, megérteni és szeretni egymást.

Az alsó szaggatott vonal a piramis oldalánál az átmenetet mutatja a növényvilágból az állatvilágba. Húsevő növényeket például.

A kisebb szaggatott vonal az átmenetet mutatja a tiszta állatvilág és a befejezetlen földi emberiség között.

A felső szaggatott vonal az átmenetet jelzi a kész embervilágba. A fehér ködterület az élőlények X1-ét szimbolizálja. A gyengén jelzett lila szín azok X2-ét szimbolizálja. A színek itt azt szimbolizálják, hogy az élő egyének X1-e és X2-e együttesen alakítják az Isten X1-ét és X2-ét, valamint a színezett tér egy szakaszt jelképez az Istennek vagy a világmindenségnek fizikai szervezetéből.

© A szimbólumok a Harmadik testamentumból törvény szerint védve vannak. Copyright, Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København