A szerző és a címe A harmadik testamentum

1921 húsvétján Martinus átéli azt, amit később kozmikus születésének nevez. Leírja, hogy egy sugárzó Krisztusalak belémegy, és egyesül vele. És ekkor átéli a saját és a világmindenség lényeinek legfensőbb azonosságát az Isten tudatával és szervezetével. Tudatosul, hogy közvetlen válaszokat kap azokra a kérdésekre, amelyeket gondolatban tesz föl. Ezzel a beavatási folyamattal kezdődik Martinus kozmikus küldetése.

1933-ban következőket írja Martinus: "Én megkaptam a megjósolt Pártfogót, az igazság Szellemét, ami megmutat nekem minden dolgot, és emlékeztetni fog benneteket mindenre, amit mondtam. És ez egy jel lesz minden olvasónak, hogy ez a kijelentésem abszolút igazság.” Idézet a Kosmosból (1933).

1947: A Livets Bog V. kötetének 1849. szakaszában ezt írja Martinus: „Hát pontosan nem ez a követelés (a tudomány) az, ami most a szellemi tudományt alkotja, aminek ezért egy Harmadik Testamentumnak kell lennie.”

1951. október 29-én Martinus előadást tart "Próféták és hitvallások nem tudják megváltani a világot" címmel. Az előadás alcímei: "Krisztus és az új tudomány" (a szellemi) és "Pártfogó, a Szent Lélek" és "Harmadik testamentum".

Tale i Klint

1955: Egyik ez évi előadásában Martinus a kereszténység három stádiumát és a hozzájuk tartozó testamentumokról beszél: "A kereszténység világkorszaka három nagy korszakból áll, amelyek közül az elsőt az Ótestamentum és a zsidóság képviseli, a másodikat az Újtestamentum és a kereszténység, amelyen keresztül a materiális állapot kifejlődik ki. A harmadik szakasz a Harmadik Testamentum, avagy a szellemi tudomány, amely az emberiség további fejlődésének lesz az alapzata, és ami garancia arra, hogy az emberek e korszak alatt egyek lesznek az Istennel…" … "Látjuk tehát, hogy a keresztény világkor utolsó szakasza, az új világkultúra a korábbi kultúrákból épül…"..."A szellemi tudomány nem szellemi tudomány, ha nem igazolja minden tekintetben Jézus hegyi beszédét…" … "Ez az, amit Krisztus mennyországnak nevez, ami az igazi kereszténység, az igazi isteni megjelenés, az igazi felebaráti szeretet.” Az előadás olvasható a Kosmos 1991/11. számában.
 
1969. május 13-án Martinus egy előadást tart Jönköpingben a Harmadik testamentum címmel. Idézet: "Ez az új szellemi tudomány, amire Krisztus, mint a Pártfogó, a Szent Lélekre utalt”. Az előadást meg lehet hallgatni itt.

1969. október 2-án Martinus előadást tart a Martinus Instituteban ugyanezzel a címmel: "Harmadik testamentum".  Kivonat: "… a Harmadik testamentum az, ami most kezdődik…" "…a Harmadik testamentum Krisztus folytatása…"… ez fogja a krisztusmissziót tovább folytatni…”. Az előadást meg lehet hallgatni itt.

1969: A "Tudat méregelemei" című előadásban június 3-án Martinus ezt mondja küldetéséről: "Most már nem sok időbe telik, mielőtt felgyorsul."

1971 Martinus: "Nem jött még el az ideje ennek a nagy kinyilatkoztatásnak, ez majd csak akkor történik meg mikor én már nem leszek itt többé. A szándék nem az, hogy ez egy személyi kultusz legyen. Ez nem az...ezek az elemzésekről szólnak, és nem a személyről."
Forrás: Előadás március 24 1971, a cikk ezen a címen lett kiadva: ”Az Intuíció korszaka”.

1971 Martinus: "Eljött az idő, amikor el kell lismernünk és nyilvánosságra kell hoznunk azt, ami Skandináviában történik, és ez a Harmadik Testamentum. Ez az, amit Krisztus nem mondhatott el a tanítványainak, hanem ahogy mondta, az Atya el fogja küldeni az igazság szellemét, a Pártfogót, a Szentlelket, aki megtanítja majd az embereknek mindazt, amit akkor még nem voltak képesek megérteni. A Pártfogó fogja részletesen kifejteni az ő magyarázatait, venni az övéből és az embereknek adni. És akkor azt kell mondanom, hogy most mint Krisztus állok itt és mondom ezeket, ez azért van, mert én arra lettem beavatva,hogy ezt a világnézetet megalkossam, ami mindent magába foglal és ahol a létezés alapja a szeretet, és ahol nincs semmiféle támadás senki ellen, ahol egyetlen nagy védeleme van az emberiségnek, az ő tetteiknek, ami azt mutatja, hogy nincsen semmilyen kárhozat, és ahol nincs semmilyen pokol azon kívül az ördögi tudaton kívül amin az emberiségnek át kell mennie, mert ez a része az Isten tervének." ...

"Ezt a beavatást Krisztus által kaptam, aki megszállt engem és bennem maradt, és aztán úgy láttam a világot mint egy bolygót, és tudtam, hogy az ő sugarai belőlem fognak kiáradni a bolygóra, és másnap még egy átélésben lett részem, amely teljesen kinyitotta az agyamat és attól kezdve meg tudtam válaszolni minden kozmikus kérdést. De számomra az erkölcsös, hogy ezeket a kérdéseket nem irányíthatom személyes dolgokra”...”Ezt a képességet csak az emberiség megváltásával kapcsolatos dolgokra kell használni.”
Forrás: Martinus előadása augsztus 11-én

1974: Egy köszönőlevélben következőket írja Martinus: ".. az élet kozmikus elemzéseinek kifejtését, avagy Harmadik testamentumot".

1975: Martinus közzéteszi, hogy a Harmadik testamentum cím magában foglalja összes műveit. "A Harmadik testamentum az összes könyv és az összes elemzések, amelyeket írtam, valamint az összes útmutatás és az összes segédeszköz, amelyeket készítettem. Mindez a Harmadik testamentum". Idézet az üdvözlőbeszédből, elhangzott Klinten, 1975 nyarán. Olvasható a Kosmos 2004/7. számában.

Idézet egy 1975. augusztus 5-i baráti beszélgetésből: "De a Harmadik testamentum, igen, ebből nem tűnik ki, mi is ez a testamentum." "… de ez teljesen meg lesz magyarázva, hogy amivel foglalkozom, az folytatása az Újtestamentumnak".
 
1975: Barátai beszélgetés december 16-án. Idézet: "A Biblia az, ami befejezett. A Szentlélek, amit Krisztus hirdetett".

 

Martinus med Livets bog - det nye design


1978: Martinus egy összejövetelnél bemutatja a Harmadik testamentum végérvényes borítólapját. Látható a cím: „Harmadik testamentum” és a két nagy, jól kivehető jelkép, a "Fény" és a "Sötétség".

A többi jelenlévő: Tage és Sysse Buch, Mischa Lim, Raz Hopkins, Catherine Wooten és Inge Sörenssen.

 

 

 

1978:  Martinus megkéri Grete Brinkhardot, hogy mutassa meg a Harmadik testamentum összes könyvét a Jarl Borgennek (könyvkiadó). Martinus nyomatékosan kéri, hogy a Livets Bog I-VII. kötete, a Logika, a Temetés, Az örök világkép I-III. kötete és minden kis könyv meg legyen mutatva művei jövendő kiadójának.

1979. június 24-én Martinus egy előadáson a következőket mondja pl.:  "… amit a Livets Bog vagy a Harmadik testamentum garantál, az az, amit Krisztus visszajövetelének neveztem." Martinus– mint mindig – Krisztus szavaira (sötétség, aggódás és hamis próféták) utal eme esemény kapcsán, hangsúlyozva, hogy Krisztus nem személyesen fog visszatérni. Az előadás az Ótestamentumhoz-elejéhez kapcsolódik, az ember Isten képmására való teremtéséhez: "Ha az ember nem lesz mindenható és mindenszerető, akkor az ember nem olyan, mint aki az Isten képmása". Ennek oka az, hogy a szeretet nyitja meg a kozmikus tudatot, és ez által az egybeolvadást az összes többi krisztuslénnyel. Ez a legmagasabb jóga. Ezért tudta Krisztus mondani: "Nekem adatott minden hatalom".

1979: Martinus 89. születésnapján 500 hallgató előtt tart adást a Sheraton hotelben, ekkor megint Krisztus szavaira utal egy eljövendő Pártfogóról: "Ez az idő elérkezett, és most jogom van mondani, hogy a Harmadik testamentum a Pártfogó, a Szentlélek".
Martinus előadását, "Krisztus visszajövetele - a Pártfogó megjelenése" olvasható a Kosmos 1994/8. számában.
Ebben az előadásban Martinus többek között ezt mondja: "Sok keresztény ember van, akik el vannak rejtve. Mi nem keresztényeknek nevezzük őket…" Idézet egy másik előadásból, „A vallási alapelv"-ből: "A kereszténységen keresztül fog megváltatni és megáldatni az egész világ".

1980: Martinus 90. születésnapján, augusztus 9-én tartja utolsó előadását 1200 hallgató előtt a Falkoner Centerben. Ekkor közzéteszi elhatározását életművének nevét illetőleg. "Egy olyan impulzust kaptam, hogy a művem neve Harmadik testamentum legyen."… "A régi kereszténység nem olyan naiv vagy ostoba" – "Krisztus visszajövetele egy új világkorszak, amit felszentelt 2000 évvel ezelőtt, amikor itt a földön prédikált."…"Krisztus megadta a fő elveit ennek az új világkultúrának."…" Krisztus feladata az volt, hogy Isteni modellje legyen, ember az ő képmására. Képmásnak kell lenni, hogy az emberek láthassák, hogyan kell viselkedniük."…"Az ember ki fog fejlődni, és olyan lesz, mint Krisztus." … "A kereszténység nagy rejtelem az embereknek számára, de ez most már megoldott a Harmadik testamentumban, amelyet olvasni és tanulmányozni lehet."…"Amit én mondok, azt a Pártfogó, a Szentlélek mondja."…" Az emberek rövidesen hozzáférést kapnak ehhez, amikor a Livets Bog-ot kiadja egy könyvkiadó a Harmadik testamentum cím alatt."
Az előadás olvasható a Kosmos 1991/8. számában, „Krisztuselv” cím alatt.

1980. november/decemberében megegyezés jön létre a Borgen's Könyvkiadóval a Livets Bog kiadásáról a Harmadik testamentum cím alatt.

1981: Martinus március 8-i elhalálozásakor nyilvánosságot kap, hogy a Harmadik testamentum az igazi címe összes műveinek. Az álcázott időszak "Martinus kozmológiája" névvel a múlthoz tartozik. Novemberben a Borgen's Könyvkiadó megkezdi Martinus összes műveinek kiadását a Harmadik Testamentum cím alatt a két jelképpel – "Fény" és "Sötétség" – a borítókon.

 

 

livets bog 1-7