Mindenszeretet tudománya

presse foto 04 big1

Martinus:

1. A világ legnagyobb vallási parancsa.


Miért tanulmányozza valaki a világmindenség kozmikus elemzéseit, amit egyeseknek nehéz lehet megérteni? – Az emberek a vallásaikon és világmegváltójukon keresztül útbaigazítást kaptak az adott útról Istenhez! Van igazán valaki, aki egy jobb és tökéletesebb utat tud látni Istenhez vagy igazi kultúraalkotáshoz, mint ami például Jézus Hegyi beszédében és Krisztus más szent rendeleteiben már megadatott? – Lehet egy jobb útbaigazítást kapni a fény felé, mint: "Szeresd az Istened mindenekfelett és a felebarátod, mint önmagad"? – A válasz az lesz, hogy teljesen lehetetlen, hogy felvilágosítást lehessen adni valamiféle útról az Istenhez, fényhez vagy az abszolút tökéletes kultúrateremtéshez, amelynek mindenekelőtt nem az a rendíthetetlen, isteni parancs van az útmutatásában, mint ami az élet valódi alapja. És így tehát nem azért, hogy az embereket elvezessék Krisztus szent parancsolataitól vagy a többi nagy világvallásnak többé-kevésbé szent parancsaitól vagy útmutatásaitól az erkölcsben és viselkedésben, amiért a kozmikus elemzések vagy jelképek az élet szerkezetéről megnyilvánítva lettek. Ellenkezőleg, éppen azért, hogy megmutassák, hogy ezeknek az egyéniségek által kinyilvánított legnagyobb kozmikus végeredményeknek vagy tantételeknek a veleje abszolút igazság.

2. Világhelyzet vagy a megjósolt "utolsó idők".


Hogy ennek a kimutatása szükséges, ténnyé lesz a mai világhelyzeten át. Ez olyan, hogy úgy lehet nevezni, mint azt az utolsó ítélet- vagy világkatasztrófa helyzete ami, Krisztus szerint, az "utolsó időkben" fog megjelenni. Nem úgy beszélnek a bibliai elbeszélésekben a jövőről, hogy az 'Ördög' őrjöngeni fog egész birodalmában'? - Mi az, amit láttunk a két világháború formájában, amelyek az emberiségben tomboltak ebben az évszázadban? - Nem láttunk próbálkozásokat, hogy megsemmisítsenek milliós városokat a lakóival és kulturális értékeivel együtt? – És ezen kívül nem próbáltak még kiirtani egy egész emberfajtát is? - Nem láttunk milliónyi embereket meggyilkolni – nem csak csatamezőkön hazájuk védelmében, vagy más emberek életterét megtámadva, hanem a civil életükben is, gázkamrákba szállítva és direkt meggyilkolva minden tekintet nélkül erre az életfontos parancsolatra: 'Ne ölj!', 'Bocsáss meg a felebarátodnak', 'Tedd vissza kardod a hüvelyébe. Mindenki, aki fegyverhez nyúl a fegyver által vész el!'. Nem-e minden törvény betöltése pont ez a nagy parancs: 'Szeresd Istened mindenekfelett és a felebarátodat, mint önmagad'? - Hol a hit egy szeretetteljes Istenről és hasznos keresztény kultúráról ebben az utolsó ítéletlétezésben, ahol embertömegek, éppúgy gyermekek, mint felnőttek, öregek és fiatalok, elsorvadtak és meghaltak a borzalmas koncentrációs – vagy haláltáborokban, amelyek a sátáni eszmélet árnyékát vetették az egész földre?”

3.Az emberek kifejlődése a vallási hittételekből


"Miért nem tudták azok a vallási eszményképek, amiket az emberiségnek évszázadokon keresztül hirdettek megakadályozni ezeket a sátáni megnyilvánulásokat és az ezekből eredő halálhörgéseket, rokkantságot, betegséget, ínséget és erkölcstelenséget? – Nem érthető-e itt, hogy a hagyományos vallási eszmék vagy hittételek, mennyire isteniek is voltak, nem tudták megszabadítani az emberiséget ettől az utolsó ítélet rémkorszakától? – Ja, nem látjuk, hogy az emberek kinőnek ezekből az eszmékből, miként a gyermekek kinövik a ruhájukat és cipőjüket? - Hogy valaki azért elveszíti a képességét, hogy hinni tudjon bennük, az természetes. Nem lett milliónyi ember materialista, hitetlen? - És nem egy rendíthetetlen tény, hogy a számuk fokozatosan növekszik? - Hogy több és több üres szék lesz a templomokban vagy istenházában az istentiszteletek alatt? Nem lesz ezen keresztül tény, hogy a legmagasabb életfüggő, kozmikus igazságok, vallási parancsok vagy hittételek misztikává változtak, olyan valami lett, amire azt mondják, hogy intelligens emberek nem ereszkedhetnek le, hogy ilyennel foglalkozzanak, vagy higgyenek benne? - Az emberekben van a hiba, vagy a vallási eszménykép hibás?"

4.Az emberek, akik nem követelnek logikus indokolást, hogy a vallási eszméket elfogadják.


 Az abszolút nézetben, sem az emberekben, sem a vallási eszmékben nincs hiba. A vallási eszmék zseniálisan alkalmazkodnak az emberekhez azon a fejlődési fokon, ahol ezek megszülettek. Az embereknek ez tartós élet alapul szolgál. De az emberiség nagy része túljutott ezen a fejlődési fokon. Ezek az emberek többé-kevésbé felnőttek, és eljutottak egy magasabb fejlődési fokra. Ők már egész más lelki sávban élnek, mint azok, akik a hagyományos vallási tényeket, hittételeket alkalmazzák és, mint szóban forgó lények száz százalékig átadták magukat azoknak, még egy bizonyos fokig létező ösztönüknek köszönhetően. Ők nem voltak még értelmileg annyira fejlettek, hogy intellektuális bizonyítást követeltek volna, vagy indokolást az említett vallási eszményképekre vagy hittételekre. Nekik elég volt, hogy ezeket a hatóságoktól kapták.”

 
5.Azok az emberek, akik számára a jelképek és a főmunka, amihez ezek egy függelék, kinyilvánítva lett.


Manapság ez nem így van.  Napjainkban embercsoportok sokasága veszítette el hitbeli képességét, mert ösztönük többé-kevésbé degenerálódott, értelmességi fejlettségüktől függően. Képesek lettek, hogy maguk elemezzenek, kutassanak és megfigyeljenek. Minthogy ez a fejlődés növekszik, a következménye az lesz, hogy logikus indokolást követelnek, vagy tudományos alapot minden gondolati építményre vagy elképzelésre, amit igazságként el tudnának fogadni. De teljesen elfogadhatatlan lenne ezeknek az embereknek felhányni valamit az állapotukért. Őnekik lehetetlen, hogy a vallási eszményképek dogmáiban higgyenek, pont azért, mert ezeket csak végeredményként vagy állításként nyilatkoztatták ki, logikus vagy tudományos felépítések nélkül, amelyekből ez a végeredmény létrejött. Tekintettel erre lett az előttünk lévő jelképkönyv és a főmunka, aminek ez egy kiegészítése, kialakítva. Ez a könyv tehát azoknak az embereknek a segítségére lett elkészítve, akiknek lehetetlen hinni olyan véleményekben vagy állításokban, amelyeknek nincs intellektuális vagy logikus alaptámasza, de ennek ellenére szívvel és ésszel keresik az utolsó ítéletek helyzetének igazolását, amit kezdenek észlelni, hogy kell létezni a mindennapi élet egyszerűsége és oktalansága mögött. Ezeknek az embereknek a kozmikus tanulmányaira itt most út lett törve az élet saját, mindent átsugárzó igazolását a sötétségnek a világban, mint egy részét a teremtésének és örök fenntartását a világmindenség alaphangjának, a szeretetnek.

Idézetek a Harmadik testamentumból védve vannak törvény szerint. © Copyright Martinus Institut Koppenhága