Az utolsó idők - Az utolsó ítélet napja - Pokol vagy Ragnarök (az istenek alkonya)

symbol 19b

A beavatás sötétségén át – Pokol vagy az utolsó ítélet - Jelkép 19

 

„Szemet - szemért, fogat - fogért”

A Biblia megjósolt egy időt a „jajgatás, rettegés, háborús lárma és háborús hírek” fognak megjelenni. Máté 24, Mark 13 Lukács 21 és János 14-16. Ezeket, a nehéz időket az „utolsó ítélet napjainak” is nevezik.

A jóslatok nagyon illenek a mai időkorszakra, amiben élünk, az múlt évszázad korai kezdetével. Mondva volt, hogy ez alatt a korszak alatt Krisztus szeretetüzenete bővebben meg lesz magyarázva: „És a Vigasztaló a Szentlélek, akit majd nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” János 14:26

Tehát nem egy szellemi tudományi megmagyarázása Jézus szeretettanának az, ami jönni fog. Nem egy személy fog a fizikai ég felhőin megjelenni. Egy személy nem tud úgy megjelenni, mint „egy villámlás kelettől-nyugatig”. Krisztustudat a gondolatvilág égboltján fog megjelenni. Az emberiségnek Krisztustól személyesen lett megígérve egy lelki tudás a fizikai világ mögött létező szellemi valóságokról, mikor már könnyebben meg fogjuk tudni érteni önmagunkat és a saját és Isten örökkévaló, halhatatlan és szeretetteljes természetét. Fog a Harmadik Testamentum lenni ez a Vigasztaló?

Megint egy sort látunk, narancsszínű és sárga figurákkal a jelképen legalul. Ez különböző földi életet mutat, amelyek a reinkarnáción keresztül társulva vannak egymással (a kis sárga körívek legfelül) a szellemi világokban eltöltött időszakokkal (sárga) megszakítva, a különböző földi élet között. A jelképen találkozásra kerül sor a szenvedés karmával, a baloldali nagy narancsszínű körívvel jelezve, valamint a karddal, ami behatol a szívbe.

A szív a fizikai szervezetet jelképezi a fehér háromszög pedig, hogy a cselekedet az örök istenfia ellen irányul, aki szintén bosszúálló módon reagál. A bosszúálló nem tudja, hogy evvel a cselekedetével a saját jövőbeli sorsát teremti meg. A mentális kapcsolat a világmindenség alaphangjával, a mindenszeretettel, a sugárglóriával a csontváz mögött jelképezve, most megszakadt.

Csak számtalan vereség után az ellenséges túlerő előtt, kezdődik az igazság Jézus szavai mögött, hogy „szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért, cselekedjetek jót azok ellen, aki gyűlölnek bennetek és imádkozzatok azokért, akik megsértenek és üldöznek bennetek”, lassan hajnalodni.

A tűztenger egy égő világot jelképez, ahol a háborúk, forradalmak, sztrájkok, munkáskizárások, politikai és vallási küzdelmek, szegénység, betegség és ínség virágzik. A vulkán természeti katasztrófákat jelképez, mármint földrengéseket, árvizeket, ciklonokat stb. Ez a fajta karma makrokozmosz természetű. Ezek a felelősség hiányának következményként merülnek fel a mikrokozmoszunkkal, vagyis a fizikai szervezetünkkel szemben.
Itt van a makrokozmikus felelősségünk, a mikrovilágok napi ellenőrzésünk alatt állnak jóban és rosszban. A szervezetünkben számtalan mennyiségű mikro lények élnek, akiknek a boldogsága és egészsége a szokásainktól függ. Szenvedéskarma nem Isten büntetése.

A gonoszságot nem lehet legyőzni a Mózes törvény kiáltványával: „Szemet szemért, fogat fogért.” Sötétség és szenvedés egy beavatási folyamat, ami idővel fogékonnyá tesz minket egy magasabb szeretettudatra. A fény utáni vágy a sötétségben születik meg. És lásd, a fény jönni fog…


© Martinus kozmikus jelképeit törvény védi. Copyright: Martinus Åndsvidenskabelige Institut i København.